fbpx

Podmínky ochrany osobních údajů

 PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ahoj, jsme Nicole a Daniel, společnost bez právní subjektivity KissMéri, provozovatelé tohoto webu. Pokud ste našim ‘‘návštevníkem techto stránek nebo zákazníkem,, svěrujete nám své osobní údaje. Přečtěte si proto, jak je chránime, a jaká práva máte v súvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)  

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme vždy řídit s těmito zásadami:

1.    Základní ustanovení
2.    Rozsah osobních údajů a učel zpracování
3.    Doba uchovávání údajů
4.    Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
5.    Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
6.    Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.    Cookies
8.    Závěrečná ustanovení
 
I.              Základní ustanovení 
1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nicole Kissová, společnost bez právní subjektivity KissMéri,  IČO: 06975682, se sídlem Tachovské náměstí 90/2, Praha 3, 130 00, Česká republika
2.    (dále jen: „správce“).
3.    Kontaktní údaje správce jsou adresa: Roháčova 25, 130 02 Praha 3, Česká republika.
4.    Pokud budete mít jakékoliv dotazy, otázky či připomínky, kontaktujte naši zákazníckou podporu na e-mailové adrese hra@gastronomia.love nebo na telefónim čísle: 702106898

II.            Rozsah osobních údajů a učel zpracování
Zpracováváme následující informace:
1.     Osobní údaje, které nám sdělujete. Pokud si objednáte některý produkt z naší nabídky poskytujete nám osobní údaje (fakturační údaje) nebo při hlášení škodních událostí, když nás kontaktujete (prostrednictvím webových stránek, socialních sítí či jinak), když nám zasíláte žádosti a podněty a když nám jinak dodáte nebo vyplníte určité údaje o sobě nebo o Vaší společnosti. Jedná se zejména o tyto osobní údaje:
o    jméno a přímení nebo obchodní jméno;
o    adresa nebo sídlo společnosti;
o    datum narozenú nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
o    e-mailová adresa;
o    telefonní číslo.
 
2.     Osobní údaje, které získáváme, když odebíráte naše produkty. Shromažďujeme informace o tom, jaké produkty od nás odebíráte a jakým způsobem využíváte naše služby, tedy od návštěvy našich webových stránek až po odebírání našich produktů. Jedná se zejména o následující informace:
o   Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na webu. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na webových stránkách. Jaké stránky na našem webu navštívíte, ich počet, na co klikáte, délka návštevy, opakování návštev a pod. Tyto informace nikdy nespojujeme s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou údaje, které vyplníte do formulářů nebo Vaše IP adresa.
 
III.           Účel zpracování osboních údajů  
1.    Vyřízení Vaší objednávky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít.
2.    Informace získané od třetích stran (centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík) můžeme využívat při poskytovaní služeb a k ochraně našich právem chráněných zájmů.
3.    Přímy marketing:
o  Formou e-mailu, zasíláním a zobrazováním obchodních sdělení  – na co klikáte, kdy nejčastěji e-maily otevíraté a pod. Pokud si objednáte nekterý z našich produktů, ebooků na e-shope (placených nebo zdarma), vnímáme opráveněný zájem posílat vám obchodné sdělení, newslettry a e-maily s novinkami, chystanými akcemi, novými produktami a zajímavostí se světa gastronomie. Pokus si nepřejete dostávat takové e-maily, můžete se z nich kdykoli odhlásiť tlačítkem ‘‘odhlásiť‘‘ v patě každého našeho e-mailu.
o  Formou Facebook reklamy. Prostřednitvím souborů cookies na našem webu, vnímame oprávněný zájem sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně tyto informace použít pro lepší cílení reklamy na Facebooku a remarketing, a to po dobu maximálně 1 rok od návštěvy webu. Pokus si nepřejete na Facebooku vidět naše reklamy, můžete zobrazování zrušit přímo na Facebooku, vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránke Vaší předvolby pro reklamy. Tyto informace shromáždené pomocí cookies nám neumožňují spojovat s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou kontaktní údaje, identifikační údaje nebo jiné, pokud je sami nevyplníte do formulářů.
Upozorňujeme, že naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let zásadně nezpracováváme. 
Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetne profilování.

IV.          Doba uchovávání údajů 
1.    Správce uchováva osobní údaje:
o  Po dobu nezbytne nutnou k shromáždění k naplnění výše uvedených účelů a  výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvních vztahu)
o  Po dobu, než je odvolán souhlas zpracováním osboních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li údaje zpracovávány na základe souhlasu
2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů, správce osobní údaje vymaže
 
V.            Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajistění některých konkrétnich zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využívame služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení poskytovatelé:
1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby nebo poskytovatelé
o  poskytovatelé hostingu a serverových služeb
-      Webhosting – správa domén (FA údaje)  - WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, DIČ 2021869234

-      Mioweb – hosting webu (FA údaje) - MioWeb s.r.o., Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, DIČ: CZ07458002
o  analytické nástroje
-      Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


-       SmartSelling
 - statistiky návštěvnosti webu
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
o   marketing a zákaznícka podpora
-      SmartSelling 
- statistiky návštěvnosti webu
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
o   fakturace a účetnictví
-       FAPI – automatické faktury

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

- GOPAY - platobná brána - GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768
o    služby na rozesílaní zboží

-      Uloženka  - dopravce zásilek  - Uloženka s.r.o., se sídlem U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, Česká republika, DIČ: CZ24299162

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

2.    Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb /cloudových služeb
 
VI.          Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte nasledovné práva. Právo na informaci, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 
1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedenýv čl. I. těchto podmínek. 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a jasněji představit jejich obsah.

Právo na přístup znamená, že nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 200 Kč.
Právo na opravu znamená, že pokud se u Vás neco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů.
Právo na výmaz (být zamopenout) znamená, že pokud si to budete přát musíme vymazat veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V tomto případe smažeme všechny osobní údaje, které nejsou vázány zákonem. V některých případech jsme totiž vázáni zákonnou poviností, a to například evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e–mail.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Omezit můžete rozsah údajů nebo účelů zpracování. (napr. odhlášení z newsletteru)
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, v případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělím, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.
Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat a vzít osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci. 
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem. Máte právo se ze svojí stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Boli by sme moc rádi, pokud by ste nejprve o tomto podezření informovali nás, abychom s tím mohli něco udělat a případe pochybení napravit naše omyli. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).
Odhlášení ze zasílai newsletterů, a obchodních sdělení. E-maliy s novinkama, akcemi, inspirací, články či produkty vám zasílame jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásiť se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

VII.         Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Chránime osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technológií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Budeme vždy využívat pouze ta nejmodernejší technická řešení k zabezpečení našeho zpracování, šifrování dat, moderní software, vysoce bezpečná hesla, antivirový program a šifrování pomocí HTTPS certifikátu. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.       Cookies
Naše webové stránky, používajú cookies, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookies nám napomáhají se zaznamenávaním Vaši IP adresy, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, umožniť Vám sdílet příspěvky na sociálních sítích, neustále zlepšovat webové stránky a zefektivniť marketing . Informace shromážděné pomoci cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné citlivé údaje, pokud se nám je sami nerozhodnete poskytnout. Naše webové stránky zahrnují i funkcionality poskytované třetím stranám. Vyřazení těchto cookies pravděbodobně znemožní provoz funkcionali, poskytovaných třetími stranami. Například odkaz na Facebook či Instagram, YouTube videá vložené na stránkach.
 
Pro spracování a shromažďování vešekerých údajů využíváme marketingové nástroje, především Google Analytics . Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování služeb a ke marketingovým účelům, ne ke sběru osobních údajů.
 
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 
Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy
 
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbíraní osobních údajů..
Máte právo rozhodnout, zda chcete soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Předvolby cookie pro přijetí/odmítnutí cookies můžete nastavit v rámci svého webového prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookies odmítnout, můžete stále používat naše webové stránky, ačkoli váš přístup k některým funkcím a oblastem může být omezen. Jelikož přesný postup, jak můžete odmítnout soubory cookie se liší v závislosti na prohlížeči, který používáte, přesný postup jak soubory cookies odmítnout naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Navíc většina reklamních sítí nabízí způsob, jak se vyhnout cílené reklamě. Pokud se chcete dozvědět více informací, navštivte http://optout.aboutads.info/ nebo http://www.youronlinechoices.com.
 
Nezbytné cookies:
CookiesOK – slouží k automatickému potvrzení souhlasu s ukládáním cookies;

Analytické cookies:
Google Analytics - pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu;
Smarselling – pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty;
Google Optimize – používáme jej k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu.
 
Marketingové cookies:
Google Adwords – používáme Adwords k cílení reklamy;
Facebook audience – používáme Facebook k cílení reklamy;
 
IX.           Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Zaškrtnutím souhlasu prosřednictvím formuláře potvrzujete, že ste jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Zásady ochrany osobních údajů mohou být změneny. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkach a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kretou jste správci poskytl/a.
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 15.08.2019.
 

 

Kontakt

702 106 898
Youtube